Därför bör Sverige gå med i Nato

REDAKTIONEN

Idag lanserar vi Natobloggen med en artikel på DN Debatt där 25 tunga namn i svensk säkerhetspolitisk debatt kräver att Sverige tar sitt ansvar för sin egen och regionens säkerhet genom att söka medlemskap i Nato.

Sverige är ett litet land som är beroende av samarbete med andra länder för att kunna försvara sig. Den naturliga gemenskapen för detta är Nato, där de flesta av våra grannländer redan ingår. Men eftersom Sverige kommer från en annan tradition, med neutralitet och alliansfrihet, är det många i vårt land som inte vet vad Nato gör eller vad ett medlemskap innebär. Det är för att höja kunskapsnivån hos allmänheten som vi idag lanserar denna sida.

Medverkande skribenter har alla gemensamt att de antingen arbetat med försvars- och säkerhetspolitiska frågor under lång tid, antingen i statsförvaltningen eller som akademiker.

Redaktörer för bloggen är Stefan Olsson och Aaron Korewa. Vi tar gärna emot förslag på ämnen eller texter att publicera. Adressen är redaktionen@natobloggen.se.