Demokraterna har valt en Natovän

REDAKTIONEN

Tidigare i veckan valdes Hillary Clinton officiellt till demokraternas kandidat inför höstens presidentval. Ur säkerhetspolitisk synvinkel var det välkommet. Huvudmotståndaren Bernie Sanders har konsekvent varit fientligt inställd till Nato, bland annat genom att hävda att utvidgning av alliansen är att se som en onödig provokation mot Ryssland.

Än värre ser det ut på högerkanten där republikanernas presidentkandidat Donald Trump ifrågasatt Natos själva fundament genom sin otydliga hållning gällande försvarsalliansens gemensamma försvarsgaranti artikel 5.

Clintons inställning är den motsatta. Hon har konsekvent tagit ställning för ett aktivt USA, i Nato och på den europeiska kontinenten. I ett tal tidigare i år sa hon att:

NATO…is one of the best investments America has ever made, from the Balkans to Afghanistan and beyond, NATO allies have fought alongside the United States, sharing the burdens and the sacrifices.

Clinton har också poängterat att Natoengagemanget stärker relationen till Europa och avskräcker Ryssland från fortsatt expansion. Hon vill dessutom att USA ytterligare ska bidra till att förstärka Natomedlemmarnas försvarskapacitet, i synnerhet mot ryska angrepp.

Det är avgörande för säkerheten i Europa att USA bidrar till det gemensamma försvaret. Med Clinton som president finns det goda möjligheter att det faktiskt kommer att förbli så.

Lästips! Carl ”Wiseman” Bergqvist oroas av Donald Trumps framgångar, stödda av Putin och Nils-Eric Sandberg befarar Natos sönderfall om Trump kommer till makten.