Brexit kan få Sverige att gå med i Nato

REDAKTIONEN

För ett par veckor drog Albin Aronsson, statsvetare, deltagare i tankesmedjan Frivärlds Utrikesakademi, och tidigare verksam vid Atlantic Council i Washington, DC. en överraskande slutsats om Storbritanniens val att lämna EU. I en text publicerad hos Kungliga Krigsvetenskapsakademien argumenterar han för att effekten av utträdet förmodligen kan bli att Sveriges säkerhet stärks.

Huvudargumentet är att när EU försvagas efter Brexit kommer Nato troligen att stärkas. Eftersom att Storbritannien fortsatt kommer vara en viktig säkerhetspolitisk aktör lär Nato troligen bli det enda forumet för seriösa säkerhetspolitiska överläggningar. Det kommer i sin tur leda till att Sverige blir än mer beroende av en försvarsallians man inte är medlem i.

Vidare slår Aronsson fast att den så kallade Hultqvist-doktrinen, att närma sig enskilda stormakter för att undvika ett Natomedlemskap, ytterligare har förstärkt ett redan starkt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete med Storbritannien.

Sammanfattningsvis menar han att:

“Brexit medför (…) på sikt att den säkerhetspolitik som Sverige fört sedan 1995 blir helt ohållbar. Trovärdigheten av EUs artikel 42.7 (solidaritetsklausulen) kommer att undergrävas än mer med konsekvensen att hela konstruktionen blir ett luftslott.

Det kommer troligen bli oundvikligt för Sverige att söka medlemskap i Nato med Storbritanniens sorti från EU och CSDP. Socialdemokraternas utopiska drömmar kommer att krackelera.

Men det skulle inte vara särskilt negativt. Det skulle istället vara direkt uppfriskande om Sverige tvingades lämna sina försök till verklighetsflykt och ”slutet på historien” lösningar.

Ett medlemskap i Nato skulle kraftigt gynna Sveriges säkerhet på sikt. Brexit utgör därmed en paradox avseende betydelsen för svensk utrikespolitik.”

Det är en hoppingivande slutsats. Om den stämmer får vi kanske anledning att tacka britterna för hur de röstade den 23 juni.

Lästips! Överstelöjtnant Per Andersson skriver initierat om ryska u-båtskränkningar.