Nato, en försäkring för trygghet

MARIA VON BEETZEN

I Sverige är vi stolta över att vi med gemensamma krafter byggt ett land med en trygg välfärd. De flesta partier stöder ambitionen att alla människor skall ha tillgång till sjukvård och nödvändig omsorg. Vi är också eniga om målet att alla barn borde få en trygg uppväxt med goda skolor och utvecklingsmöjligheter. Idag utsätts våra välfärdssystem för stora prövningar. Behoven och kostnaderna stiger ständigt inte minst då människor som flyr krig och död söker skydd i Sverige. Att göra nödvändiga prioriteringar och att sammanväga olika behov, som alla är viktiga och behjärtansvärda, det är sannerligen ingen lätt uppgift.

Men det allra största hotet mot vår trygghet och välfärd, ligger i att vår yttre och inre säkerhet snabbt kan raseras genom till exempel terrorattacker eller av ett alltmer aggressivt Ryssland. Hur skyddar vi oss, på ett realistiskt sätt mot dessa upptornande hot? Att garantera landets säkerhet är trots allt den första och mest grundläggande utmaningen för politiken.

Ett enbart nationellt försvar skulle, även om vi satsade enorma summor, bara ge oss ett begränsat skydd. Den tiden är förbi när ett litet land självt kunde hålla sig med alla nödvändiga militära förmågor. Idag lägger vi drygt en procent av BNP på försvarsutgifter, under kalla kriget drygt tre procent. Oberoende av om vi är med i Nato eller inte kommer det att krävas att vi höjer försvarsanslagen. Men ett medlemskap i alliansen skulle göra att ökningarna kan begränsas till rimliga nivåer. Som medlemmar skulle vi kunna påräkna stöd med vissa förmågor som vi då själva inte behöver anskaffa, eller som vi överhuvudtaget aldrig kommer att få råd med. Dessutom skulle vi slippa risken att, likt Ukraina, behöva försvara oss själva vid ett angrepp.

Idag har opinionen svängt och allt fler människor inser att den rimligaste och säkraste vägen för Sverige, är att gå med i Nato. Hur vi än vrider och vänder på det, delar vi som land Natos grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och att vi vill ha fred i världen. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har kontinuerligt fört Sverige allt närmre Nato. Ett vanligt argument mot svenskt Natomedlemskap är att det skulle provocera Ryssland och försämra möjligheterna till diplomatiska lösningar. Idag ser vi tvärtom hur ett av Europas mest engagerade Natoländer, Frankrike, lyckats sammanföra Putin och Obama i samtal. Ett medlemskap förändrar på sikt inget i vår hållning till Ryssland, men vi försäkrar vår egen trygghet i en orolig tid, och till en rimlig kostnad.

Med Nato-medlemskap bidrar vi till säkerhet och fred i hela vår region. Välfärdsländer som Norge och Danmark gick med i försvarsalliansen redan 1949. Våra grannar Estland, Lettland och Litauen är medlemmar sedan mer än tio år. Finland har uttalat oro över Sveriges försvarsförmåga. Tiden är mogen för oss i Sverige, att ta steget in i Nato!

MARIA VON BEETZEN är tidigare kommunalråd i Strängnäs och välfärdsdebattör.

Foto: Sara Choghrich/Sveriges Radio Sörmland