Myter om Nato

Svenska Atlantkommittén har presenterat ett policy PM som på ett lättöverskådligt sätt redogör för de viktigaste skälen varför Sverige bör ansluta sig till Nato.

Man svarar också på vanliga frågor om Nato och vad ett svenskt medlemskap skulle innebära.

Q&A om svenskt Natomedlemskap

Sveriges Unga Atlantister (SUA) har publicerat en rapport som listar fem vanliga myter om Nato och vad som verkligen gäller.

Fem myter om Nato