Grova och felaktiga anklagelser från Linderborg

SVEN-OLOF PETERSSON

Med anledning av Åsa Linderborgs grova och felaktiga anklagelser mot de ambassadörer som skrivit under debattartikeln om Nato i DN den sjunde januari bad jag att få in en replik och rättelse. Aftonbladet svarade att man inte tar in repliker på Åsa Linderborgs artiklar. Det är naturligtvis lätt att förstå varför…

Nedan återges därför min tilltänkta replik:

Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet den 15 januari under rubriken ”Nato ett större hot än Putin” om hur vi efter EU-medlemskapet och en ”oberoende Riksbank” nu åter står inför en ytterligare katastrof, nämligen Natomedlemskap. Om det är den oberoende Riksbanken eller ett möjligt medlemskap i Nato som är värst lämnas osagt.

Linderborg hävdar att ett antal ”aktiva ambassadörer” ska ha skrivit under debattartikeln i DN den 7 januari med argument för en svensk Natoanslutning. Detta, säger Linderborg, är ett grovt etikettsbrott.

Emellertid finns bland de undertecknande ambassadörerna INGEN i aktiv tjänst. Detta hade naturligtvis varit enkelt att kontrollera om viljan funnits. Av de 12 ambassadörerna är 11 pensionärer. En är tjänstledig.

Sedan följer en ytterligare lång rad av felaktigheter.

Skälet till världskriget 1914 var inte militärallianserna, utan snarare att den outtalade alliansen mellan Storbritannien och Frankrike inte uppfattades av Tyskland.

Natoutvidgningen efter kalla kriget som Linderborg hävdar har motiverat och ursäktar Putins aggressioner mot grannländerna skedde högst motvilligt från amerikansk sida och främst för att stabilisera Östeuropa. Utvidgningen kombinerades med att USA:s 340 000 soldater i 800 garnisoner i Europa drogs ner till ca 30 000 armésoldater i 7 garnisoner. Antalet flygplan minskade med 75 procent. De flesta återstående plan fanns för transporter till Mellanöstern. Den sista amerikanska stridsvagnen drogs bort från Europa 2013. Det är svårt att se hur denna kraftiga nedrustning kan ha upplevts som ett hot av Putin. Efter den ryska aggressionen mot Ukraina har nu viss amerikansk materiel återförts till Europa för att förhandslagras i hotade länder.

Erövringen av Krim kan förklaras av den västliga inringningspolitiken, säger Linderborg. Jag uppmanar Åsa Linderborg att ta en titt på kartan. Det finns ingen inringning. Av den amerikanska sjätte flottan i Medelhavet finns inte mycket kvar. Så vari bestod hotet mot Sevastopol?

I närtid har Nato och USA ett facit i form av angreppskrig och krigsförbrytelser som är grotesk, säger Linderborg.

Exakt var och när har Nato genomfört dessa angreppskrig och ”groteska krigsförbrytelser”?

Det finns inga kärnvapen i Natomedlemmarna Danmark och Norge. Nato har ett formellt beslut att inte placera ut kärnvapen i nya medlemsländerna, så inte ens om Sverige som Natomedlem önskade att få kärnvapen utplacerade på svenskt territorium skulle vi få det.

Som Åsa Linderborg skrev i sin egen artikel med sedvanlig subtilitet: Argumenten är ”bottenlöst usla”!

SVEN-OLOF PETERSSON är pensionerad ambassadör.