Ge Sveriges unga ett Natomedlemskap!

Dagens ungdomsgeneration ska inte behöva bli gamla i ett allianslöst Sverige.

Det ska vara naturligt att Sverige deltar i det kollektiva försvaret av det demokratiska Europa och att vi låter oss omfattas av Natos försvarsgarantier.

Vi är övertygade om att dagens ungdomsgeneration inte går med på att ställa sig neutrala i valet mellan demokrati och Putinism. När omvärlden förändras måste också säkerhetspolitiken förändras.

Ungdomarna i Sverige har rätt att växa upp i ett säkert land – Nato erbjuder den säkerheten.

Sverige står, tack och lov, inte under ett direkt hot om en rysk invasion. Däremot finns det anledning till oro när man betraktar den ryska utvecklingen.

President Vladimir Putin har fört landet i en allt mer auktoritär riktning. Förtrycket och rättsosäkerheten blir till ett kokande missnöje när den kombineras med svag ekonomisk tillväxt och ett fallande oljepris.

Det ryska folket kan komma att kräva demokratiska förändringar och då finns det stor risk att Putin försöker hitta en yttre fiende i hopp om att ena folket och därmed rädda sitt eget skinn.

Säpo har dessutom varnat om att Ryssland bedriver krigsförberedande underrättelsearbete gentemot Sverige. Säkerhetspolitiken måste diskuteras och vi välkomnar därför en öppen säkerhetspolitisk debatt.

Tyvärr upprepar dock delar av de svenska Natomotståndarna ständigt en rad säkerhetspolitiska osanningar.

Ett exempel är påståendet om att kärnvapen kommer att placeras ut i Sverige som en konsekvens av värdlandsavtalet med Nato, vilket inte är sant.

Vi vet att Ryssland vill sprida den här typen av lögner om Nato för att splittra Väst. Det sprider osäkerhet och göder en relativistisk syn på sanningen som rimmar väl med Kremls propaganda men illa med svenska säkerhetsintressen.

Ett av huvudargumenten som framförs mot ett svenskt Natomedlemskap är att det skulle öka spänningen i Östersjön då Ryssland skulle känna sig inringat och hotat.

Ryssland delar endast en liten del av sin gräns med Natoländer. Inga kärnvapen är utstationerade i Natos nya medlemsstater och de konventionella militära styrkorna i dessa länder är små i jämförelse med de ryska styrkorna.

När man granskar fakta är inringningsargumentet helt enkelt inte seriöst. Sveriges säkerhetspolitiska vägval får heller inte avgöras av vad som får regimen i Moskva att känna sig inringade och hotade.

Att Ryssland påstår sig vara hotade av en försvarsallians säger dessutom mer om Rysslands utrikespolitiska ambitioner än om hur verkligheten är beskaffad.

Den svenska säkerhetspolitiska linjen är uppbyggd kring att vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi förväntas både ge och kunna ta emot militärt stöd.

Det är dags att Sverige gör gemensam sak med länder som Norge, Danmark och USA.

Därför säger vi nej till ett fortsatt allianslöst Sverige och ja till ett svenskt Natomedlemskap – Sveriges ungdomar är värda det!

CARL ALBINSSON – Ordförande Sveriges Unga Atlantister
GUSTAF GÖTHBERG – Internationell Sekreterare MUF
BENJAMIN DOUSA – Ordförande Moderata studenter
SOFIA FÖLSTER – Distriktsordförande Muf Stockholm
ALFRED ASKELJUNG – Ordförande Centerstudenter
DIANA VAN – Första vice ordförande Centerstudenter
CHRISTOFFER KARLSSON – Säkerhetspolitisk talesperson LUF
SABINE PETTERSSON – Ordförande Liberala Studenter
DAVID BRUHN – Försvarspolitisk talesperson KDU
DAVID SIKSTRÖM – Ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet
ALEXANDRA IVANOV – Ordförande Fria Moderata Studentförbundet
AARON KOREWA – Redaktör Natobloggen

Artikeln har tidigare publicerats på SVT Opinion.