Replik till Unga Feminister: ”Önsketänkande leder inte till fred”

I repliken på vår artikel på SVT Opinion lyckas Unga Feminister träffa rätt på en punkt: ett svenskt medlemskap i Nato är en ideologisk fråga.

Vi fokuserar på hur Sveriges unga kan få en säker framtid i en allt osäkrare omvärld, istället för att föra poststrukturalistiska resonemang om en verklighet som inte existerar.

Det är beklagligt att Unga Feminister har en så ansvarslös inställning till något så avgörande som vår säkerhet. Det är ingen naturlag att exempelvis Sverige, Finland eller Baltikum ska vara fritt och demokratiskt.

I alla tider har det funnits krafter som velat ta vår frihet ifrån oss. Just därför måste man vara beredd att försvara den. Att påstå att ”våld föder våld” är en klyscha som inte hör hemma i en seriös säkerhetspolitisk diskussion.

I boken Mannen utan ansikte beskriver den ryska feministen Masha Gessen hur Rysslands president Vladimir Putin alltid varit beredd att bruka våld för att få sin vilja igenom.

Från sin position i Kreml har han nu fört sitt land i en alltmer våldsbenägen riktning. Att tro att en sådan ledare kan talas till rätta genom att diskutera ”destruktiva maskulinitetsnormer” är mer än lovligt naivt.

På Folk- och Försvars konferens i år underströk den lettiske presidenten, Raimonds Vejonis, att ”det är svaghet som provocerar Ryssland” – Putin är uppenbarligen beredd att slå till där vi i Väst är som svagast.

Det är också naivt att tro att om bara demokratierna rustar ner kommer snart de auktoritära staterna att följa efter. Sverige och flera Natoländer, inklusive USA, har rustat ner kraftigt under de senaste åren.

Samtidigt genomför Ryssland en massiv upprustning.

Sedan 2010 har landets militära utgifter ökat med nästan 30 procent. Man har också visat att man gärna använder militärt våld genom att starta krig i Georgien och Ukraina, hota Baltikum samt öva kärnvapenanfall mot Sverige.

Önsketänkande leder inte till fred. Den ryska regimen behöver konflikter för att avleda befolkningens uppmärksamhet från de ekonomiska problemen i landet. Fina ord som ”bryta våldsspiralen” hjälper därför föga.

Vi behöver också en gång för alltid avvisa alla kålsuparteorier. Nato är demokratiernas försvarsallians. De flesta av alliansens medlemmar är också med i EU – Sveriges främsta politiska gemenskap.

Man kan absolut ha synpunkter på utvecklingen i Polen och Ungern men att påstå att dessa länder är av samma skrot och korn som Putins Ryssland är nonsens.

Menar Unga Feminister att Sverige på grund av utvecklingen i Polen och Ungern ska lämna EU? Hur blir det med vårt medlemskap i FN?

Ska vi diskutera Sveriges säkerhet måste vi utgå från hur världen är istället för att drömma om hur vi önskar att den vore.

Det fria Europa står under hot från Putins Ryssland och idag är Nato den enda organisation som kan garantera friheten på vår kontinent.

Det är närmast sorgligt att Unga Feminister inte kan se detta genom alla de lager av strukturer som man betraktar världen.

CARL ALBINSSON – Ordförande Sveriges Unga Atlantister
GUSTAF GÖTHBERG – Internationell Sekreterare MUF
BENJAMIN DOUSA – Ordförande Moderata studenter
SOFIA FÖLSTER – Distriktsordförande Muf Stockholm
ALFRED ASKELJUNG – Ordförande Centerstudenter
DIANA VAN – Första vice ordförande Centerstudenter
CHRISTOFFER KARLSSON – Säkerhetspolitisk talesperson LUF
SABINE PETTERSSON – Ordförande Liberala Studenter
DAVID BRUHN – Försvarspolitisk talesperson KDU
DAVID SIKSTRÖM – Ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet
ALEXANDRA IVANOV – Ordförande Fria Moderata Studentförbundet
AARON KOREWA – Redaktör Natobloggen

Artikeln har tidigare publicerats på SVT Opinion.