Lavrovs värsta

AARON KOREWA

Utanförskaparna brukar hävda att ”dialog” med Ryssland är någon slags mirakellösning på de nuvarande spänningarna. Vi fick nyligen ett smakprov på hur denna dialog kan se ut när den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov, hotade med militära motåtgärder om vi väljer att gå med i Nato i en längre intervju i Dagens Nyheter.

Vi gemenskapare anser att det är nyttigt att lyssna på vad den ryska regimen har att säga men det är ännu nyttigare att sätta det i ett sammanhang.

DN:s reporter, Michael Winarski, påpekade att intervjun var hårt ”styrd” och att allt som utrikesministern sa spelades in eller filmades. Dagens Ryssland är ett auktoritärt land. När dess företrädare uttalar sig handlar det sällan om att beskriva ett sakförhållande utan snarare om att hamra in regimens budskap. Att hålla sig till propagandan är något varje minister måste göra, på samma sätt som på Sovjettiden.

Nedan har jag därför listat några av Lavrovs mest häpnadsväckande påståenden:

”Kontakterna med Stockholm frystes som en följd av att Bryssel av någon anledning kände sig förolämpat av Rysslands reaktion på den väpnade statskuppen i Kiev”

Att kalla den ukrainska folkresningen för en ”väpnad statskupp” är standard för Kremls propaganda. Självklart reagerade EU på Rysslands uppenbara brott mot folkrätten när landet annekterade ukrainskt territorium och stödde väpnade separatister, konstigt vore väl annars.

”Nationalradikaler kom till makten och offentligt började hota med att förinta ryssar och ryskspråkiga i Ukraina, med början i Krim”

Detta är rena lögner. Det högerextrema ukrainska partiet Svoboda bjöds in, precis som alla andra partier i parlamentet, till en övergångsregering i februari 2014. I det kommande valet, hösten samma år, fick partiet endast 4,7 procent av rösterna och släpptes inte in i regeringsbildningen. I presidentvalet fick partiets kandidat omkring 1,7 procent.

Det finns högerextremister i Ukraina men deras inflytande i politiken är marginellt. Liknande rörelser finns för övrigt i Ryssland.

Några planer på att ”förinta ryssar” i Ukraina fanns inte. Inte heller förbjöd man det ryska språket, som Kreml ibland hävdar. Det fanns ett lagförslag som skulle ta bort ryskans status som officiellt språk (dock inte på Krim) men det stoppades av den tillförordnade presidenten.

”Vi har alltid varnat för den ständiga utvidgningen av Nato österut”

Nato bedriver inte någon aktiv utvidgningspolitik. Nato har inte bett de forna medlemmarna i Warszawapakten att gå med. Det är öststaterna själva som utvidgat Nato. Alliansen är ingen aktör i det här. Nato bestämmer inte vilken utrikespolitik dessa länder ska ha.

Staterna i Östeuropa är suveräna och har rätt att ingå i försvarsallianser. Om Ryssland idag känner sig hotat av detta säger det bara något om Kremls avsikter. Natos ledning har hela tiden sagt att man inte ser Ryssland som en fiende.

Det finns inga planer från Natos håll att angripa Ryssland, det kan varje seriös rysk militäranalytiker intyga. Kreml känner givetvis till detta, annars hade man väl kraftigt befäst gränsen mot Baltikum? Några sådana rent defensiva åtgärder har inte vidtagits.

”Nato har redan brutit mot ett avtal från 1997, där det stadgas att betydande militära styrkor inte får utplaceras permanent hos nya medlemmar”

Det är tvärtom. 1997 ingick Nato och Ryssland ett avtal om att ingen permanent militär infrastruktur eller kärnvapen skulle placeras ut i alliansens nya medlemmar under förutsättning att det säkerhetspolitiska läget i Europa inte förändrades.

Nato har hållit sin del av avtalet. Före Krimkrisen hade alliansen 200 man i roterande formationer samt några flygplan placerade i Polen, Ungern och Litauen. Det är Ryssland som har brutit mot det (och flera andra avtal) genom att invadera Ukraina och hota sina övriga grannar. Givetvis svarar Nato genom att placera ut några få amerikanska brigader i sina östliga medlemsländer. Detta är dock långt under de konventionella styrkor som Ryssland har stationerat i Europa.

”När USA började rulla ut sitt missilförsvar i Polen och Tjeckien, och vi invände att det påverkade vår säkerhet, förklarade de att det inte var riktat emot oss”

Man måste rimligtvis utgå ifrån fakta. Missilförsvaret är riktat mot attacker från Mellanöstern. Lavrov försöker lura läsaren att tro att en rysk robot alltid ska färdas rakt från öst till väst. Men jorden är rund och den kortaste vägen är i själva verket från Sibirien över Nordpolen.

På samma sätt är kortaste vägen från Mellanöstern till USA också norrut, så att placera skölden i just Polen och Tjeckien är helt logisk. Fysik ljuger inte.

Försvaret är skapat för att stoppa en enskild raket, inte ett koordinerat kärnvapenanfall. Ryssland har världens största kärnvapenarsenal. Om man så hade täckt hela Östeuropa med missilsköldar hade det inte kunnat stoppa en rysk attack.

”Då den svenska militära infrastrukturen i det läget kommer att vara underställd Natos högsta kommando kommer vi naturligtvis att vid våra nordliga gränser vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder”

Nato fungerar inte så. Varje medlemsland behåller kontrollen över sina egna militära resurser, speciellt inom det egna landet. Noterat är att även svenska Natomotståndare gärna sprider den här myten.

”Det gjordes inga försök att behålla Baltikum med våld, trots att det fanns olika åsikter i den frågan. För det har ingen sett eller hört någon tacksamhet”

Lavrov ”glömmer” att Baltikum införlivades i Sovjetunionen med våld 1940. Konsekvensen blev tusentals döda och 200 000 deporterade till Sibirien. Inte heller frigörelsen var oblodig. När Litauen förklarade sig självständigt skickade Sovjetunionen först in stridsvagnar. 14 människor dödades och över 600 skadades.

”Berlin har agerat så ”otyskt”, genom att efter händelserna i Ukraina låta politiken gentemot Ryssland gå före de affärsmässiga intressena”

Förstår Lavrov verkligen inte varför det första försöket att rita om Europas gränser med vapenmakt sedan andra världskriget inte skulle tas emot väl i just Tyskland?

Det här var bara några exempel. Lavrov är slipad och det märks att svaren är gjorda för att spela på svenska Natomotståndarnas fördomar. Exempelvis sägs att några av alliansens medlemmar försöker driva Nato i en ”russofobisk” riktning.

Hoten är förtäckta men de finns där. Lavrov säger Ryssland kommer att ”vidta nödvändiga militärtekniska åtgärder” om Sverige blir medlem i Nato. Gudrun Persson, Rysslandsforskare vid FOI kallar det ”en standardformulering”. Så har Ryssland låtit vid varje utvidgning men har sedan tvingats acceptera det. ”Åtgärderna” handlar troligen om att placera ut robotsystemet Iskander i Kaliningrad men det kommer Kreml förmodligen göra ändå.

Lavrov säger att vi inte ska ta hoten personligt, ”det är bara ren business”.

Skälen för att gå med i Nato blev precis ännu starkare.

AARON KOREWA är visiting fellow vid McCain Institute i Washington, DC och Capitolium-stipendiat vid tankesmedjan Frivärld. Han är även redaktör för Natobloggen.