KD: Det är dags för Sverige att gå med i Nato

MIKAEL OSCARSSON

Uppfattningen att krig i Europa är otänkbart – att Sverige inte kan angripas – har under många år varit allmänrådande. Tyvärr har den uppfattningen också haft en skadlig inverkan på svensk försvarsförmåga – uppfattningen har gjort oss än mer sårbara.

Sverige, som redan på 50 talet kallades för den sextonde Natostaten, har ett långt förflutet med NATO. Vi är idag ett av de mest aktiva länderna i samarbetet och senast bara för ca två veckor sedan agerade Sverige värd för Natoövningen Baltops.

Påsken 2013, samtidigt som de flesta i Sverige var upptagna med att fira påsk, var fyra strategiska bombplan eskorterade av två jaktplan från Ryssland upptagna med att öva kärnvapenattack mot Sverige. Inga svenska stridsflygplan kom upp i luften för att möta ryssarna, eftersom vår incidentberedskap hade ”tagit helg”. Däremot lyfte NATO:s stridsflyg från Siauliali i Litauen för att skugga ryssarnas aktiviteter.

Efter denna händelse har visserligen svensk incidentberedskap förbättrats, men, Sverige skulle inte klara sig i en fullskalig krissituation. Sverige skulle heller inte kunna hålla sig utanför en krissituation i Östersjöregionen om Baltländerna skulle dras in i en konflikt. Inte minst av den anledningen att Gotland är en av de absolut mest strategiskt belägna platserna i hela Östersjön.

Till detta ska också frågan läggas: vad syftet är med att vara alliansfri när vi inte längre ska vara neutrala i krig? Solidaritetsförklaringen genom Lissabonfördraget säger ju tydligt att samtliga medlemsländer ska ställa upp för varandra. Dessutom säger den svenska solidaritetsförklaringen, som senast i utrikesförklaringen 2016 lästes upp, att Sverige inte ska förhålla sig passivt om en medlemsstat i EU eller ett nordiskt land attackeras.

Så varför ska Sverige fortsätta stå utanför NATO? Varför ska vi vara med i ett samarbete där vi är medlemmar i stor utsträckning men går miste om den viktigaste garantin av dem alla – artikel 5? Det är dags att Sverige väljer sida. Det är dags att Sverige erkänner att ensam inte är stark. Det är dags att vi en gång för alla inte bara säger att Baltikums sak är vår sak utan också visar upp det i konkret handling. Det är dags att Sverige blir fullvärdig medlem i NATO.

Mikael Oscarsson är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och ledamot i Riksdagens försvarsutskott.