Natosvep från ledarhelgen

MAX ESKILSSON

I fredags överlämnade Krister Bringéus till slut sin Natoutredning till regeringen och under helgen kunde vi ta del av flera kommentarer i mediernas opinionsspalter. Här följer ett urval av de viktigaste texterna.

Alex Voronov beskrev i Eskilstuna-Kuriren hur Sverige hör hemma i NATO.

I finska Hufvudstadsbladet fokuserade en osignerad text på aspekten hur relationen mellan Sverige, Finland och USA kan komma att utvecklas i det transnationella säkerhetsarbetet.

I Dagens Nyheter skrev Gunnar Jonsson om hur den socialdemokratiska regeringen dogmatiskt klamrar sig fast vid alliansfrihet – oavsett omvärldens skick.

Peter Wolodarski tog i samma tidnings söndagsuppslag upp hur utredningen bidrar till att visa på något större, behovet av ett bättre svenskt försvar.

I Sydsvenska Dagbladet ägnades en osignerad huvudledare åt Nato – och om hur det är uppenbart att Bringéus utredning talar till Natomedlemskapets favör.

Widar Andersson lyfte i Folkbladet hur socialdemokratins hela Natohållning i nutid har blivit allt mer obekväm.

I Mariestadstidningen uttryckte Daniel Persson att utredningen nu blir svår för regeringen att hantera.

Olof Jonmyren på Södermanlands Nyheter skrev på temat hur regeringens blundar inför sin egen utrednings slutsatser.

Nya Wermlands-Tidningen lyfte på osignerad ledarplats vikten av att oppositionen nu tar till vara på denna utredning

I Svenska Dagbladet formulerade Linda Nordlund i en text vikten av att börja lyssna på slutsatserna i de två tunga utredningar som nu har gjorts.

Bo Höglander i Länsposten Örebro skrev om hur det är dags att göra gemensam sak med de baltiska länderna.

Slutligen:

Bringéus utredning finns att läsa här och presskonferensen kan ses här.

I SvD Säkerhetsrådet belyste Mats Johansson i fredags klyftan mellan regeringens utredare och regeringen:

MAX ESKILSSON är praktikant på tankesmedjan Frivärld och medredaktör för Natobloggen.