Den så kallade fredsvännen

MARIA VON BEETZEN

”Är självklart emot Nato, jag är ju för fred!”

Det är ett vanligt svar när frågan om Sverige skall gå med i Nato dyker upp. Men hallå där ”fredsvän”! Ditt svar är lättsinnigt och speglar inte fakta. Nato är tvärtom den allians som har till uppgift att vara just fredsbevarande i Europa. Nato verkar genom två principer. Den ena genom att föra dialog med hotfulla länder (läs Ryssland). Den andra genom avskräckning, det vill säga att genom gemensam militärmakt avskräcka illasinnade länder att ge sig på Europas fria länder. Hela Natos existens bygger på att bygga fred.

Vi ser nu en värld av klassiska värderingars upplösning. Populistiska rörelser vinner mark i västvärlden. Sociala medier kan lätt sprida budskap och skapa sanningar i stora grupper, utan någon som helst saklig förankring. Politikerföraktet sprids när politikerna inte lever upp till sina löften. Det förefaller nu lika möjligt som obehagligt att Frankrike kan komma att styras av le Pen efter valet 2018. Det amerikanska valet liknar en ond fars, där Rysslands totalkorrupta regim dessutom aktivt manipulerar för en Trump-seger. Något som skulle innebära en katastrof för demokrati, mänskliga rättigheter, etik, solidaritet; för alla de klassiska värderingar som lagt grunden för vår fria västvärld.

Så kära ”fredsvän”, tänk efter en gång till. Vems ärenden går den som säger nej till Nato? Det är värt att fundera på. Natos uppgift är att skydda de fria ländernas demokratier mot angrepp. Nato är till för att upprätthålla lag och ordning mellan länder. Men lag och ordning mellan länder ligger inte i Putins intresse, det har du kanske noterat. Inte heller är folkrätt något som populisterna vill försvara, vilket du kanske lagt märke till om du hört Donald Trumps utfall.  Västvärlden är nu farligt nära att, direkt och indirekt, styras av banditer.

Det är dags att stå upp för det som har skapat fred och utveckling i Europa. Dags att stå upp för EU och för Nato.

Dags att stå upp för de klassiska värderingar som skapat vår civilisation.  Innan det är för sent.

MARIA VON BEETZEN är försvarspolitisk debattör.