Veteraner förtjänar att hedras

LUDVIG HAMBRAEUS

Idag, den 29e maj, är det Veterandagen i Sverige. En dag tillägnad svenska utlandsveteraner och deras anhöriga. I vanliga fall högtidlighålls dagen med en ceremoni till öppen beskådning vid veteranminnesmärket vid Sjöhistoriska riksmuseet i Stockholm, men detta år är det publika inslaget inställt på grund av coronapandemin.

Dagen firas på samma datum som den av FN instiftade internationella fredssoldatsdagen till minne av grundandet av United Nations Truce Supervision Organization, något som i sig har en stark svenskkoppling. Dagen firas nämligen inte bara i de länder som skickat fredsbevarande trupper till FN:s insatser utan även ifrån FN:s huvudkontor i New York där de personer som blivit tilldelade Dag Hammarskjölds medalj, ett postumt pris som delas ut till de som förlorat livet efter att ha tjänstgjort i organisationens fredsbevarande insatser, presenteras

Även om faktumet att en global pandemi satte käppar i hjulet för Veterandagscermonin i sig inte har något med uppmärksammandet av svenska veteraner att göra så bär 2020 års minskade pådrag ändock vittne till hur skört uppmärksammandet av veteraners insatser har varit i närtid.

Från Cypern till Kosovo, Afghanistan till Mali har svenska soldater arbetat sida vid sida med allierade styrkor i fredsbevarande syften. Inte sällan heller så har detta skett med skyhöga vitsord och goda utfall som resultat. Med tanke på detta och i kombination med faktumet att över 26 000 svenska soldater tjänstgjort utomlands sedan 1990 är det speciellt märkligt att dagen i fråga fick statsceremoniell status först 2011 och blev allmän flaggdag så sent som 2017.

Som så ofta påvisats genom fläckfria insatser i fredens namn både på marken och i maktens korridorer, så har Sverige en historia att vara stolt över när det kommer till att minska inverkan av krig och konflikt på liv och egendom. Så pass så till och med att initiativet som ligger till grund för den svenska Veterandagen i sig cirkulerar kring insatserna av en svensk, Dag Hammarskjöld.

Riksdagsledamoten Annicka Engblom lade 2018 fram en motion om att göra Veterandagen till allmän helgdag i stil med förfarandet i länder som USA och Storbritannien. Riksdagen ansåg dock att det inte fanns behov av någon åtgärd och motionen hänsköts med det till avslagens förlovade land.

Engbloms motion var lovvärd, men hennes ord om att öka uppmärksamheten och kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos befolkningen föll på döva öron. Jag hoppas därför att alla som idag väljer att uppmärksamma Veterandagen gör så inte bara utav vilja att ge lov åt de som valt att hänge sina liv och sin expertis i arbetet för fred och säkerhet, utan att dagen även kan ägnas åt att skänka en tanke och bidra där det går till arbetet med att stötta våra utlandsveteraner och ge de våra den uppskattning och support som de förtjänar.

LUDVIG HAMBRAEUS arbetar som USA-expert i Westminster, London med inriktning mot försvar- och säkerhetsfrågor. Han har även läst juridik och fred & konfliktvetenskap vid Lunds universitet.