Tre frågor till ”Natoutredningen”

EINAR LYTH

Den så kallade ”Natoutredningen” förefaller vara så tunn att den borde falla på eget grepp. Dess frontfigurer, Pierre Schori och Stina Oscarson, skrev nyligen en debattartikel i Expressen där de summerar utredningens slutsatser.

Här plockas de viktigaste ut med mina frågor:

”Vill vi ha fred måste vi förbereda för fred.”
Vad kunde enligt detta recept Norge och Danmark ha gjort på 30-talet för att förebygga tysk invasion?

”Vi hävdar att säkerhetspolitik även i praktiken tillåts vara större än försvarspolitik.”
Denna alleuropeiska tanke lanserades i Westfaliska freden 1648 och har hyllats och tillämpats sedan dess. Vet inte Schori/Oscarson det?

”Sverige kommer aldrig att ge tillstånd…”
Gav alltså 1900-talets ockuperade länder i Europa ockupanten ett sådant tillstånd? Förbisåg de möjligheten att sätta upp förbudsskyltar?

Den nu publicerade ”Natoutredningen” saknar väl bara ytterligare ett budskap som krona på verket:
”Vi vågar hävda att fred är bättre än krig.”

Hur har man kunnat missa detta?

EINAR LYTH är f.d. överste 1.gr, f.d. militärrådgivare vid Sveriges OSSE-delegation och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin.