Jens Stoltenberg: Nato förstärker på alla nivåer

REDAKTIONEN

I dagarna utkom Natos årliga rapport författad av alliansens generalsekreterare, norske socialdemokraten Jens Stoltenberg. I den beskrivs den ryska militära upprustningen och provokationerna. Det bekräftas också att Ryssland simulerade en kärnvapenattack mot Sverige under den så kallade ”ryska påsken” i mars 2013:

“As part of its overall military build-up, the pace of Russia’s military manoeuvres and drills have reached levels unseen since the height of the Cold War. Over the past three years, Russia has conducted at least 18 large-scale snap exercises, some of which have involved more than 100,000 troops. These exercises include simulated nuclear attacks on NATO Allies (eg, ZAPAD) and on partners (eg, March 2013 simulated attacks on Sweden)…”

De troliga målen för denna övning var Försvarets radioanstalt på Lovön vid Drottningholm samt den stora militära krigsflygbasen Hagshult i Småland. Tvärtemot vad utanförskaparna ofta påstår är allianslöshet inget hinder för att vi skulle kunna bli måltavlor för en kärnvapenattack. Den som simulerades skulle slå ut Sveriges förvarningssystem inför en större konflikt.  Det nämns inte i rapporten men vad som är kanske ännu mer allvarligt från svenskt håll är att de ryska planen fick simulera ostört då inga svenska Gripenplan lyfte. Istället kom två danska F-16 från Natos insatsberedskap i Litauen.

Nato kommer att regera på det förändrade säkerhetsläget i Europa genom att förstärka på alla nivåer:

“We have increased our presence in the east of our Alliance. […] We have roughly tripled the size of the NATO Response Force to more than 40,000 troops. […] We are also establishing eight new headquarters within our eastern Allies to support planning, training and, should they be needed, reinforcements. To combat hybrid warfare, we are improving our intelligence and early warning, speeding up our decision-making, and enhancing our cyber defences.”

Det är naturligtvis helt rimligt att Nato gör detta med tanke på Rysslands agerande, inte minst i Östersjöområdet. Auktoritära stormakter kan inte mötas med passivitet eller önsketänkande. Tyvärr står Sverige utanför alliansen och kan därmed inte räkna med ett fullvärdigt skydd.

Samtidigt framgår det tydligt att Nato inte önskar konfrontation med Ryssland. Stoltenberg förklarar med en klarsynthet som ibland saknas i den svenska debatten att någon motsättning mellan att stärka Nato och att ha en god relation med Ryssland inte finns:

“Russia is our largest neighbour. We need to have a relationship with Russia that is based on mutual respect. There is no contradiction between increasing the strength of NATO and engaging with Russia. Indeed, it is only by being strong that we can develop a cooperative and constructive relationship.”

Det är relevant inte minst för diskussionen om Sverige ska bli medlem i Nato. Ja, vi ska ha en dialog med Ryssland. Nej, ett Natomedlemskap är inget hinder för detta.

Hela rapporten går att läsa här.