God trend för opinionen – här och i Finland

MAX ESKILSSON

Under trettonhelgen gjordes en opinionsundersökning om Natoopinionen i Finland, med drygt 1 000 respondenter. Även om en majoritet ännu motsätter sig medlemskap har motståndet minskat och osäkerheten ökat. Till och med i väljargrupper som sympatiserar med de finska vänsterpartierna har osäkerheten ökat.

Även för svensk del pekar siffrorna i positiv riktning. I samband med Folk och Försvars rikskonferens släppte MSB nya siffror där det bland annat framgår att trenden med fler för än mot medlemskap håller i sig sedan 2014, med siffrorna 45-38. Det är även tydligt att en klar majoritet, hela 72 procent, numera stödjer ökade anslag till svenska försvaret. Härmed bekräftas alltså de opinionstrender som syntes även i DN/Ipsos mätning häromveckan. Det går åt rätt håll.

Läs Mats Johansson om MSB:s undersökning och Moderaternas försvarspolitik.

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen