Därför Natobloggen

REDAKTIONEN

Spridda skurar eller en fast plats på nätet?

Det rör på sig i den svenska debatten om försvar i samverkan; med vilka ska vi stärka vår förmåga att värna rikets säkerhet? Vi gemenskapare förespråkar att partnerskapet med västs försvarsallians Nato sedan 1994 utvecklas till ett fullt medlemskap när tiden är mogen.

Efter Rysslands upprepade demonstrationer av militär förmåga och aggressiva avsikter mot grannländer är tiden mogen – nu. Efter den breda försvarsuppgörelsen i riksdagen i april 2015 har insikten om behovet av att stärka Sveriges förvarsförmåga ökat; nedrustarna och utanförskaparna har inte längre monopol på problemformuleringarna. Både inom socialdemokratin och bland allianspartierna ökar förståelsen för att ta ytterligare steg på samverkanslinjen. Allianslöshet och neutralism är inte längre de enda svaren på frågan hur Sverige bäst försvaras mot yttre hot och konflikter i vårt närområde kring Östersjön.

Natobloggen är ett privat initiativ till stöd för gemenskapstanken. Vi vill ge Natodebatten en fast plats på nätet för dem som vill utbyta argument men också göra grundfakta lätt tillgängliga för dem som vill sprida kunskap om Europas gemensamma försvarsorganisation. Därutöver kommer vi också att löpande granska myter och lögner som sprids i vårt land via desinformationskampanjer.

Debattinlägg, litteraturanmälningar och lästips välkomnas till: redaktionen@natobloggen.se.