Utredningar

Bertelmans utredning 2014

I oktober 2014 fick regeringen en utredning av förre Moskva-ambassadören Tomas Bertelman: Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet.

Ur sammanfattningen:

”… våra internationella försvarssamarbeten… i kombination med vår egen solidaritetsförklaring, bringar oss så nära Nato att vi knappast kan undgå att identifieras med alliansen – utan att få vare sig den effekt av samarbetet eller det solidariska skydd som ett medlemskap skulle innebära. Det är denna växande motsättning mellan det svenska försvarssamarbetets tre grundläggande dimensioner – effektivitet, solidaritet, suveränitet – som motiverar en översyn av den förda politiken. En saklig och intressebaserad prövning av vad ett Natomedlemskap skulle innebära för svensk del bör därför genomföras. Det vore av flera skäl en fördel om en sådan studie kunde genomföras tillsammans med Finland.”

Hela utredningen finns att ladda ner från regeringens hemsida.

Den finska Natoutredningen

I april 2016 blev en utredning om konsekvenserna av ett finskt Natomedlemskap som Utrikesministeriet beställt klar. Utredarna är Mats Bergquist, Sveriges före detta ambassadör i Helsingfors, François Heisbourg, säkerhetspolitisk forskare och tidigare fransk diplomat, René Nyberg, före detta Moskvaambassadör och Teija Tiilikainen, direktör för finska utrikespolitiska institutet.

En av slutsatserna är att Finland och Sverige bör ansöka om Natomedlemskap gemensamt. Ur utredningen:

”…effekterna av ett eventuellt Natomedlemskap skulle vara betydligt mer gynnsamma för Finlands vidkommande om Finland och Sverige fattar beslut om medlemskap samordnat än om bara Finland går med.”

Utredningen finns att läsa på svenska här.

Bringéus utredning 2016

Som ett led i försvarsuppgörelsen 2015 tillsattes en uppföljande utredning till Bertlemans. Ambassadör Krister Bringeus redovisade i september 2016 sin syn på svenska försvarssamarbeten.

Ur sammanfattningen:

”Den mest påtagliga militära effekten av ett medlemskap vore sannolikt att den osäkerhet som i dag råder om hur ett gemensamt uppträdande vid en kris i Östersjön skulle gestalta sig undanröjs.”

Utredningen finns att ladda ner på regeringens hemsida.