Litteratur

Den dolda alliansen – Mikael Holmström
Sveriges ledande säkerhetspolitiske nyhetsreporter Mikael Holmström publicerade 2011 en väldokumenterad kartläggning av Sveriges hemliga samarbete med försvarsalliansen Nato under hela det kalla kriget, ”Den dolda alliansen”. Det var en krigsförberedelse som hade inletts av en socialdemokratisk regering och hölls levande ända fram till dagens officiella partnerskap.

Sydsvenskans kommentator Per T Ohlsson anmälde verket i en streckare i Svenska Dagbladet.

En uppdaterad utökad upplaga utkom hösten 2015 i pocketversion och finns att beställa från förlaget Atlantis.

Fredens hav? – Katarina Tracz
Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld, beskriver i boken ”Fredens hav?” den militära upptrappningen i Östersjöregionen i sviterna av Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina. Boken diskuterar hur Norden och Baltikum idag ska försvaras.

Professor Stefan Forss vid Kungliga Krigsvetenskapsakademien recenserade boken i Axess magasin. 

Natos framtid efter Ukraina – Pål Jonson
Vart går Nato efter Rysslands aggressioner och hur påverkar det Sverige? Den frågan besvarar säkerhetsanalytikern Pål Jonson i en ny skrift från tankesmedjan Frivärld. Den ger en saklig grund för debatten om den västliga försvarsorganisationens framtid, både på sikt och inför toppmötet i Warszawa 8-9 juli.

Skriften kan beställas på tankesmedjan Frivärlds hemsida. 

Till bröders hjälp – Bo Hugemark (red.)

En studie av den svenska solidaritetsförklaringen genomfördes 2010 och  resulterande i en bok Till bröders hjälp. Den är idag snarast mer aktuell. Kärnan i studien är tre scenarier, utarbetade av Karlis Neretnieks, som beskriver hot och angrepp mot Baltikum, en fredskris, ett uppmarschläge och en regelrätt invasion.

Boken översattes till engelska under titeln Friends in Need. Ett stort antal ex finns i lager. Den kan beställas för 100:- inklusive moms och porto per e-post bo.hugemark@war-and-peace.se. Av Till bröders hjälp finns endast ett fåtal ex i lager. Den kostar 250:- inkl moms och porto.