”Tröskeln” för rysk aggression är för låg

SVANTE BERGH

Risken för rysk aggression mot de baltiska länderna är, som redovisats i flera artiklar, nu och under ett par år framåt hög. Till stor del beror detta på att Sverige har försatt sig i en situation där ”tröskeln” för att förhindra ett ryskt angrepp är låg på grund av vår svaga försvarsmakt och att vi inte heller är medlemmar i Nato.

Ett tänkbart scenario är att Ryssland provocerar fram en situation, där ”små gröna män” sätts in. När Nato enligt artikel 5 i Natostadgan bistår sina medlemmar väljer man att annonsera detta som en oacceptabel provokation och ingriper med militära medel.

Sverige blir omedelbart inblandat genom vår solidaritetsförklaring, men även genom EU:s solidaritetsklausuler. Nato kommer att stödja sina allierade med främst flyg och sjöstridskrafter och kommer då att begära att få nyttja svenskt luftrum och sjöterritorium. Eftersom vi är inblandade, kommer vi att bejaka och understödja detta. Situationen kan eskalera okontrollerat.

Även om detta är ett möjligt scenario är det självklart ingenting Ryssland vill ska hända. Det kostar för mycket och man tappar överraskningsfördelar. Dessutom tvingas man angripa Natostyrkor. Bättre är då att använda Sverige i preventivt syfte, inte som mål men som ett medel. Ryssland inleder då en operation genom att med helikopterstyrkor överraskande besätta ett nästan oförsvarat Gotland. Där grupperar man luftvärn och kustrobotar med lång räckvidd. Därifrån kan man skydda en operation mot en eller flera baltiska stater. Från Gotland behärskar man stora delar av Östersjön. Det blir mycket svårt att uppträda med Natofartyg och alliansens flyg får också svårt att ingripa .

Tyvärr är den svenska förmågan att avvärja en sådant angrepp mycket svag. ”Tröskeln” Ryssland måste kliva över är låg.

Följden blir att Nato misskrediteras och visar sig tandlöst. Alliansen riskerar att misslyckas att bistå sina allierade och Natos trovärdighet som säkerhetsgarant raseras inte bara i Östersjön utan globalt. Säkerheten i världen kommer i obalans.

Detta hot föreligger nu. Låt oss eliminera hotet genom att gå med i Nato snarast. ”Tröskeln” för angrepp mot Sverige höjs därigenom avsevärt. Den höjs då inte bara för oss utan för hela Östersjöregionen.

Vårt utanförskap gör att det är vi som är den svaga säkerhetspolitiska länken i vårt närområde.

Det är vi som riskerar att dra på oss aggressioner, som sedan kan dra in våra grannar.

SVANTE BERGH är generalmajor.