Natoutredning med stora brister

REDAKTIONEN

Stefan Olsson har recenserat boken Sverige, Nato och Säkerheten: betänkande av Natoutredningen. I denna analogi har Natomotståndarna samlat sina främsta argument för varför Sverige bör stå utanför försvarsalliansen. Medverkade är bland andra Pierre Schori, Sven Hirdman, Hans Blix och Stina Oscarson. Boken är ett intressant inlägg i debatten men som Olsson visar är analysen tyvärr bristfällig.

Författarna förespråkar en eftergiftspolitik gentemot Ryssland i tron, som Olsson skriver, ”att den som agerar aggressivt kommer att lugna ned sig om han får som han vill”. Att en sådan politik inte fungerar fick Europa lära sig redan 1939.

Man reproducerar även den ryska myten om att medlemskap för öststaterna utgör ett hot mot landet, trots att Nato är en försvarsallians. Dessutom saknas en diskussion om det svenska försvarets utveckling vilket är märkligt eftersom försvaret av Sverige är vad Natofrågan ytterst handlar om.

Boken rekommenderas för den som vill förstå hur utanförskaparna tänker. Den som vill lära sig något om Nato och alliansens betydelse för Sverige bör leta på annat håll.

Läs recensionen här.