Regeringen och Nato rustar upp det psykologiska försvaret tillsammans

JOHAN SÖDERSTRÖM

Strax efter midsommar ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presentera ett avtal med Natos centrum för strategisk kommunikation, Stratcom, för regeringen. Förvarsminister Peter Hultqvist (S) har begärt en chefsposition för svensk del. Stratcom ligger i Riga och arbetar med att kartlägga och analysera propaganda från Ryssland och IS i traditionella och sociala medier. Det handlar om att möta den nya tidens hybridkrig eller ”psykologiska operationer” som man beskriver det på centret.

År 2008 lade Alliansen ned Styrelsen för psykologiskt försvar där delar av verksamheten lades över på MSB och Centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier, Cats. Tidpunkten kunde ha varit bättre. Samma år anföll ryska trupper Sydossetien i Georgien. Väckarklockan ljöd dock varken för Sverige eller för Nato. Det krävdes att mönstret återupprepades vid annekteringen av Krim och krigföringen i östra Ukraina för att både Sverige och Väst skulle vakna.

De ryska operationerna i Ukraina har beskrivits som det mest påtagliga exemplet på hybridkrigföring men blev samtidigt en missräkning för president Putin. Propagandakriget fortsätter dock oförtrutet i Ukraina, Europa och globalt med spjutspetsar som kanalen Sputnik News och RT.

Det är självfallet bra att Sverige flyttar fram positionerna på området psykologiskt försvar. Samtidigt gör det nya samarbetet det än svårare för Socialdemokraterna att fortsätta säga nej till Nato-medlemskap.

Att möta ryska kampanjer tillsammans med balterna och övriga Nato följer ett gammalt välkänt mönster. Efter andra världskriget har Sverige bedrivit en lyckad signalspaning in mot ryskt territorium och på så sätt kunnat vidareförmedla värdefull information, inte till sina allierade, men väl till sina samarbetspartners i Nato. Medlemskapet i Stratcom kan ses som en fortsättning på detta samarbete och innebär vidare att Sverige tar ett kliv framåt för att möta ryska påverkansoperationer.

I detta sammanhang är det väl värt att påminna om FRA-debatten och propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” som lades fram inför riksdagen den 8 mars 2007. Vem kan idag kritisera de nödvändiga förändringar som då gjordes för att Sverige skulle kunna fortsätta bedriva signalspaning i kabel mot exempelvis Ryssland och islamistiska terrorister?

Dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg påminde nyligen om hur Socialdemokraterna den gången agerade mot bättre vetande. Det var ju trots allt Göran Perssons regering som ett par år tidigare tagit fram promemorian till den nya regleringen. S försökte plocka billiga poänger och agerade populistiskt när man gick emot tidigare positioner.

Visst finns det även en inkonsekvens i regeringens ambitioner i förhållande till Stratcom. Närmandet till Nato fortsätter men utåt propagerar man för en alltmer urvattnad alliansfrihet.

Johan Söderström är före detta ledarskribent i Borås Tidning.