Studenttidning förleder kring DN och Nato

MAX ESKILSSON

Studenttidningen Panorama i Lund, ett forum för främst statsvetare, har gjort ett märkligt inlägg. Under rubriken ”Oberoende tidning förespråkar Natosamarbete, igen” begår skribenten Axel Rydén flera märkliga turer. Utgångspunkten är en ledare i DN, som i sin tur kommenterade Ekots lördagsintervju med utrikesminister Margot Wallström, omnämnd här på bloggen i söndags. DN-ledaren gick, i samma anda som Natobloggens kommentar, igenom de förvirrande oklarheter Wallström i intervjun gav uttryck för. Texten i Panorama är däremot märklig på flera sätt. Huvudtesen verkar vara att den så kallade avspänning Wallström förespråkar i själva verket på skulle vara bra för Sverige och Östersjön – av skäl som dock inte närmare gås in på.

Rydén lyssnar på intervjun och tycks bli mycket positivt inställd. Rent av stora ord tas till:

”När jag själv lyssnar igenom intervjun så blir jag först tvungen att säkerställa att det faktiskt är lördagens intervju som faktiskt tas upp i ledarredaktionens kritik och det verkligen rör sig om samma sändning.”, skriver han. Bara en tredjedel av intervjun berörde ju dessutom ren säkerhetspolitik, lyder ett vidare resonemang. En oerhört märklig och irrelevant kommentar i sammanhanget.

Att studenttidningsskribenten sympatiserar med Wallström och den bisarra retorik hon använder må vara en sak. Det är främst sättet det ramas in på tål däremot att ifrågasättas särskilt starkt här. Bland annat benämns Dagens Nyheter i rubrik som just ”oberoende tidning”, som om andemeningen är att den liberala morgontidningen i själva verket skulle göra anspråk på att vara oberoende i något vidare avseende. Visserligen är formell beteckning ”oberoende liberal”, men att bara använda ”oberoende” i en omskrivning fyller givetvis syftet att diskreditera genom att låta påskina pretentioner om allmänna oberoendeanspråk. Vad nu sådana ens skulle innebära.

Löpande genom texten antyds dessutom DN:s ledarsidas positiva inställning till ”Natosamarbete” vara något suspekt och främmande, närmast något av en kontroversiell hållning. Bara det faktum att rubriken ligger tonvikten vid det är märkligt. Just tätt Natosamarbete är trots allt något Sverige har i dag, utefter bred partiparlamentarisk enighet. Är det denna i dag starkt rotade konsensushållning som får Axel Rydén att beskriva Natosamarbete som något märkligt, inte minst genom att i en ledarliknande text sätta en rubrik om det?

Ett annat tema i Panoramatexten är att med emfas understryka hur dialog med Ryssland, till skillnad från fortsatt samarbete med Nato, skulle vara vägen att gå framåt. Som om diplomatiska kontakter skulle stå i motsatsförhållande till en säkerhetsingivande och tryggare försvarspolitik baserad på solidarisk gemenskap.

Lästips: läs DN:s ledare här.

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen.