Natomotståndet minskar

MAX ESKILSSON

Inför att Folk och Försvars årliga rikskonferens i helgen startar har mätinstitutet Ipsos på uppdrag av DN gjort en opinionsundersökning med frågor om Nato, Ryssland och försvarsanslagen. Resultatet är intressant och vissa trender talar för att något kan vara på väg att hända i opinionen.

Successivt ökar andelen som vill att Sverige går med i Nato – och motståndet mot medlemskap börjar även det släppa. När det gäller motståndet har en tydlig förflyttning ägt rum på två år. December kort efter riksdagsvalet var 47 procent av de svarande mot Natomedlemskap. Denna siffra var december 2016 nere på 40 procent.

Dessutom ser en majoritet av de tillfrågade, 55 procent, nuvarande svenska försvarsutgifter som otillräckliga.

Endast 11 procent är i huvudsak negativa till Nato som allians och hela 45 procent är antingen osäkra eller svarar ”varken/eller”.

Till DN kommenterar David Ahlin, chef för Public Affairs på Ipsos:

”- Det vi ser är att det kompakta motståndet börjar luckras upp, fler är positiva och fler är osäkra. Att Natodebatten fått ny fart handlar om omvärldsutvecklingen, men också om att Moderaterna åter driver Natofrågan.”

Läs hela DN-artikeln av Mikael Holmström här.

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen.