Viktig övning med georgier och armenier

MAX ESKILSSON

I dag avslutas, efter drygt fyra veckor, en viktig övning under Natoflagg. Om detta berättas i en intressant text i Eurasia Daily Monitor från The Jamestown Foundation. Armenier och georgier har sedan 16 januari gemensamt haft övande soldater på anläggningen Sachkhere Mountain Training School i Georgien, som sedan 2010 med understöd av Frankrike och USA har haft en viktig funktion för partnerskapsverksamheten i alliansen.

Övningen kan ses som ett viktigt steg för såväl Nato som staternas roll i alliansen. Från armeniskt håll ska önskemål om mer konkret samverkan med Georgien tidigare ha uttryckts och det realiseras alltså nu. Däremot är det ett krasst faktum att än mer djupgående och formaliserade steg vore svåra, med tanke på begränsning på grund av beroendet av Ryssland. Från georgiskt håll ska även riskerna med en oklar amerikansk utrikespolitisk linje ha belysts.

Hur som helst blir just det ryska framtida agerandet ett stort orosmoment i sammanhanget, Kremls ambition att skapa ytterligare stark kontroll av södra Kaukasus är en risk som kan bedömas som såväl allvarlig som realistisk.

LÄSTIPS: Läs hela artikeln Armenia and Georgia Hold Joint Exercise With NATO Soldiers

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen