Anslagen på agendan

MAX ESKILSSON

Viktiga framsteg görs och överlag är Nato välmående, men medlemsstater behöver själva ta större ansvar i att skjuta till mer kapital. Så kan Jens Stoltenbergs Natorapport, som generalsekreteraren årligen presenterar, sammanfattas efter dagens presskonferens. Stoltenberg betonade i det tal som presenterade rapporten att mycket viktigt arbete har utförts av alliansen i fjol och att 2016 bland annat innebar fortsatta försök till politisk dialog med Ryssland. Nato är även med och utbildar lokala förmågor i motståndet mot terrorism i Irak och Afghanistan.

I väntad ordning togs även medlemsstaternas anslag till försvaret upp. I dag når endast fem upp till tvåprocentsmålet, det är ett krasst faktum. På denna punkt var generalsekreterare Stoltenberg tydlig om att mer med tiden måste till: ”Det är realistiskt att samtliga allierade når detta mål. Samtliga allierade har förbundit sig till det på högsta nivå och det är möjligt att genomföra”. Som i sammanhanget positiva exempel nämndes hur Rumänien ser ut att nå två procent i år och hur såväl Lettland och Litauen ser ut att vara på god väg dit, om än under nästa år. Det märktes i dag att Stoltenberg tar alliansens samlade ekonomiska styrka på allvar. Högre nationella försvarsanslag för medlemmarna kommer framöver att ges centralt utrymme vid sammankomster, lät han meddela.

Natos diskussion om två procent av BNP till försvarsbudgeten ger med besked perspektiv till den svenska debatten. I Sverige presenterades, intressant nog, just i dag vad försvarsförhandlingen mellan regering och M, C och Kd utmynnade i. En halv miljard skjuts till redan i år, i vårbudgeten. Jämfört med alternativen kan det låta mer än välkommet och givetvis är det just bättre än ingenting eller betydligt mindre. Samtidigt vittnar beslutet om en avsaknad av förståelse för lägets allvar. Det lär inte vara en slump att just 500 miljoner tydligt basuneras ut. Kommunikativt låter det för gemene man mycket och ger intryck av att vara en ordentlig satsning. Det låter helt enkelt bättre än en halv miljard. Speciellt i skenet av att ÖB Michael Bydén själv tagit upp hur 6,5 miljarder krävs till 2020 – enbart för att leva upp till redan planerad försvarskapacitet.

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen

Lästips: Expressens ledarsida skriver om hur våra svenska försvarspolitiker har en del att leva upp till i höst.