Natomotstånd del i ett större mönster?

MAX ESKILSSON

Som vi i förra veckan kunde läsa om på SvD Säkerhetsrådet tar en kommande rapport grepp om antivästliga tendenser bland europeiska partier.  Ryskt inflytande förekommer, men påverkar det till och med synen på Nato i Europa? Ja, det tycks faktiskt gå hand i hand i viss mån.

Den statsvetenskapliga rapporten Russia, anti-Westernism and Europe´s political parties: How the Kremlin exploits new lines of division in Europe  är med sin mycket aktuella ansats förhoppningsvis början på en viktigt forskningsarbete för att få tydligare klargöranden om hur det faktiskt ser ut – rent konkret. Även om det sedan en tid talats om hur ryska narrativ får visst fäste i till mer synes rena miljöer är de nya slutsatserna rapporten drar viktiga.

Gustav Gressel vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR) har tittat närmre på 28 europeiska länder och 252 partier inom dessa. Med hjälp av särskilt sakkunniga har därefter en klassificeringsskala placerat in en stor del av partierna utefter hur de ställer sig till västliga värden utifrån officiellt politiskt agerande. Bland de som hamnade i kategorin anti-västliga var det tydligt att samtliga, med några undantag, stödjer Ryssland politiskt. I bland annat Tjeckien och Slovakien var bland partierna en befäst aversion mot Nato dessutom mycket påtaglig.

Kanske allra viktigaste poängen i rapporten är däremot hur främjandet av det ryska förhållningssättet förekommer bland politiska företrädare från just stora och demokratiska länder. När en hög företrädare från tyska Christian Social Union besökte Moskva för ungefär ett år sedan och talade om Nato gjordes det på mycket tillfredsställande sett – betraktat från Putinsk synvinkel. Gressel betonar just hur en del i spelet blir att så fog för tankebilder av att det skulle kunna röra sig om en officiell syn hos staten, och inte en extrem syn, som representeras vid sådana besök.

I maj släpps rapporten i sin helhet. Det råder ingen tvekan om att det kommer bli intressant – och viktig – läsning.

MAX ESKILSSON är medredaktör för Natobloggen