Neutralitet skyddar inte

AARON KOREWA

Igår var det 80 år sedan Nazityskland invaderade våra nordiska grannar Danmark och Norge. Den erfarenheten var av stor betydelse när dessa länder sederna sökte medlemskap i Nato på 1950-talet.

Sverige slapp som bekant invasion och ockupation. I vår Natodebatt återkommer ofta argumentet att vår neutralitet under andra världskriget var avgörande för att just vi besparades den beska upplevelsen.

Men det är inte sant. Både Danmark och Norge förklarade sig neutrala i krigets inledningsskede, liksom de flesta andra europeiska länder. Adolf Hitler var dock övertygad om att Tyskland behövde ha kontroll över Norges Atlantkust för att inte utsättas för samma typ av blockad som var så förödande för tyskarna under första världskriget. Då Danmark låg emellan blev de följaktligen också invaderade. En önskan om att slippa krig hjälper föga mot en hänsynslös motståndare.

Det som räddade Sverige då var inte neutralitet utan vårt geografiska läge och en eftergiftspolitik. Hitler behövde inte ha kontroll över vårt territorium för att uppfylla sina krigsmål. När han ville transportera tyska trupper igenom vårt land gick vi med på det trots att det är ett brott mot vad som i vanliga fall ryms inom begreppet ”neutralitet”. Vi lät faktiskt materialtransporter rulla till Tredje Riket ända fram till oktober 1944, flera månader efter att de allierade landstigit i Normandie.

Idag kan varken geografi eller eftergifter rädda oss från krig. Vid en eventuell framtida konflikt mellan Ryssland och Nato kommer vårt geografiska läge snarare stjälpa än hjälpa. Under kalla kriget gick främsta frontlinjen igenom Tyskland. Idag står den i Östersjöregionen. Sverige behöver inte vara målet. Givet hur modern krigföring skiljer sig från 1940-talets kommer kontroll över vårt territorium vara avgörande för både Nato och Ryssland för en framgångsrik militär operation i Baltikum.

Inte heller eftergiftspolitik gentemot den mer hänsynslösa parten som i mindre utsträckning bryr sig om konventioner (Ryssland alltså) skulle vara ett alternativ. En sådan linje vore dels såklart rent moraliskt fel. Sverige är på inget sätt neutralt mellan Vladimir Putins förtryckarstat och den västerländska gemenskapen, vi är en integrerad del av det senare. Vårt medlemskap i EU och vår solidaritetsförklaring från 2009 förbinder oss att bistå våra likasinnade grannar.

Arvet från att våra erfarenheter för 80 år sedan skiljer sig från Norges och Danmarks lever kvar. En inte helt ovanlig uppfattning i Sverige är att vi kan avgöra själva om vi kommer att dras in i ett krig eller inte. Detta för neutralitetspolitiken rätt centrala antagande vilar tyvärr på villfarelser.

AARON KOREWA är redaktör för Natobloggen. Han är även programansvarig vid McCain Institute i Washington, DC och Capitolium-stipendiat vid tankesmedjan Frivärld.