Värdlandsavtalet är bra. Medlemskap i Nato är bättre

REDAKTIONEN

Att Riksdagen har godkänt värdlandsavtalet med Nato är ett steg i rätt riktning. Det visar att vi har lämnat vår tidigare isolationistiska säkerhetspolitik och vill istället bidra till fred i Östersjöregionen på riktigt.

Sverige kan inte stå utanför vid en eventuell konflikt i Baltikum på grund av vårt medlemskap i EU och solidaritetsförklaringen från 2009. Vår säkerhet hänger samman med våra grannars. Genom att höja tröskeln för angripare gör vi krig mer kostsamma och därmed mindre sannolika.

Mycket återstår dock. När vi samarbetar så nära med Nato tydliggör vi vilken sida vi står på. Samtidigt saknar vi försvarsgarantierna i artikel 5 och tillgång till gemensam försvarsplanering. Eventuell hjälp kan komma för sent.

Grupp 25 skriver på SvD Debatt varför ett svenskt Natomedlemskap som innebär en fördragsbunden försvarsöverenskommelse skulle öka säkerheten för oss och för vårt närområde.

Läs artikeln här.