Rysk upprustning i Kaliningrad

REDAKTIONEN

Idag inleds Natos toppmöte i Warszawa. Stats- och regeringschefer från samtliga medlemsländer träffas för att diskutera några av de viktigaste utmaningarna alliansens står inför. En av de mest akuta är den ryska upprustningen i Kaliningrad. Inför mötet besökte den Londonbaserade nyhetsbyrån Reuters den ryska enklaven för att dokumentera den ryska kraftsamlingen.

Under sin tre dagars resa i Kaliningrad noterar Reuters reporter tillströmningen av rysk militär personal och materiell, även om stora delar av området är förbjudet att besöka. Överlag ges en tydlig bild av den ökade ryska militära närvaron.

Det är på förhand klart att den stärkta ryska militära förmågan i allmänhet, och i Kaliningrad i synnerhet, kommer att stå högt på dagordningen vid Warszawamötet. Polens försvarsminister Antoni Macierewicz pekar på att hoten i området har ökat den senaste tiden och att “dessa hot har en väldigt viktig och farlig roll, ständigt närvarande i Natos tänkande – det är anti-accessaktiviteter, vilka är ett allvarligt hot mot alliansen”. Anti-access-strategin har som funktion att vid en konfliktsituation blockera Natos tillträde till baltiskt och polskt luftrum med hjälp av avancerat luftvärn.

I sammanhanget är Kaliningrad särskilt viktigt. Inklämt mellan Polen och Litauen saknar området helt landgräns mot Ryssland. Enklavens ryska historia börjar i andra världskrigets slutskede. Sovjetiska trupper ockuperade den tyska hamnstaden Königsberg. Större delen av staden förstördes och den kvarvarande tyska befolkningen flydde eller fördrevs. I Königsbergs ställe skapades Kaliningrad, döpt efter den sovjetiske ledaren Michail Kalinin.

Kaliningrad är avgörande för den så kallade anti-access/area denial-strategin (A2/AD) eftersom ryskt luftvärn och robotar därifrån kan nå hela baltikum, delar av Polen och Östersjön. Källor nära den ryska militären har meddelat Reuters att man med största sannolikhet kommer att ställa ut så kallade Iskander-M robotar i enklaven. Enligt Reuters källor har infrastrukturen som krävs för att husera ett stort antal av dem redan har färdigställts.

Den ryska upprustningen av Kaliningrad kommer under den närmaste tiden att vara avgörande för säkerhetsläget i Östersjöregionen. Det är därför välkommet att Natoländernas stats- och regeringschefer tar frågan på största allvar.