Fem Natoländer når målet

REDAKTIONEN

Inför Natos toppmöte har organisationen publicerat en uppdatering av medlemmarnas försvarsutgifter, som återges av Jane´s.

Det är fortfarande långt till det gemensamma målet att nå två procent av BNP, men sammantaget beräknas i alla fall utgifterna öka med tre procent under 2016.

Fem av 28 medlemmar når målet: USA, Grekland, Storbritannien, Estland, och Polen.

Sverige skulle hamna i bottenskiktet, dock före Slovenien och Luxemburg.