Säkerhetspolitik i fokus i Almedalen

MARIA VON BEETZEN

Politikveckan i Visby är sig lik men ändå inte. I år samlade de säkerhetspolitiska seminarierna på Försvarspolitisk arena stor publik. Intresset för politikerområdet har ökat påtagligt på ett fåtal år.

Edward Lucas, känd brittisk säkerhetspolitisk expert och mångårig medarbetare på The Economist, gav på ett seminarium ordnat av tankesmedjan Frivärld välgörande internationellt perspektiv på debatten. Hans råd var att inte enbart fokusera på Rysslands hot mot de baltiska staterna. Rysslands primära syfte är för närvarande inte att invadera Baltikum, menade Lucas, det är att skapa splittring och oordning i det västerländska försvarssamarbetet.

Och visst växer insikten att populistiska strömningar runtom i Europa och USA bidrar till att fylla Putins segel. Vi hör applåderna från Kreml över Brexit ända hit. Ryssland manipulerar med desinformationskampanjer, och populistiska ledare i Europa hänger på. EU präglas av stora interna problem och står utan given politisk ledning. Rätt ovilligt har Tyskland med Angela Merkel stigit fram, men vart Europa är på väg är likafullt oklart.

Känslan av att den Europeiska gemenskapen backar i politisk tyngd och som ett föredöme för andra delar av världen är oundviklig. De påtagligt dystra scenarier som framfördes exempelvis på Utrikespolitiska institutets seminarium, stod i bjärt kontrast mot den klarblå sommarhimlen i Visby.

Karlis Neretnieks drog storpublik med sina genomgångar av de ryska hoten mot Sverige och Baltikum. Generalen visade med all önskvärd tydlighet på luckorna i Försvarsmakten och hur de kan fyllas, exempelvis med bättre luftvärnssystem. Mer resurser till Försvaret är liksom Natomedlemskap nödvändigt för att täppa till det säkerhetshål som Sveriges nedrustning skapat i Östersjöregionen och som öppnar upp för ryska anfallsidéer och övningar.

Neretnieks varnade också för att överraskningsmomentet är avgörande för att ryssarna skall lyckas i ett anfall mot Sverige i avsikt att erövra Baltikum. Därför förblir oberäknelighet och desinformation Kremls främsta vapen.

Ett seminarium om civilförsvar under Annicka Engbloms (M) ledning visar att Bilkåristerna, Lottarörelsen och Missing people kan glädja sig över nya medlemmar och arbetar innovativt för att engagera fler människor. Med de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför kommer vi säkert att se ökat folkligt intresse för civilförsvaret. Som Lotta Olsson, riksdagsledamot (M) i försvarsutskottet, uttryckte det; det är ett konstruktivt sätt att kanalisera sin oro.

Med anledning av detta: Har du en batteridriven radioapparat därhemma, icke elnätsbaserade kokmöjligheter och kontanter . . .?

MARIA VON BEETZEN är försvarspolitisk debattör.

Redaktionens lästips! Bulgarien förhindrade enighet kring marina insatser i Svarta havet i Natos regi, enligt uppgifter i Wall Street Journal. Kreml har uppenbarligen lyckats med lobbyingen.