Sverige och Finland inte separata spelare

JOHANNA KÄRRMAN 

För dryga 200 år sedan förlorades finska kriget mot Ryssland. Kriget kom inte som en överraskning, tvärtom. Sverige var väl underrättade, dels militärt, men också om situationen i Europa. Mer än 200 år har passerat, men lite av ett säkerhetspolitiskt triangeldrama mellan Sverige, Finland och Ryssland fortgår. Nord Stream 1 och 2, Egor Putilov, ryska luftkränkningar över Östersjön – listan kan göras lång på vilka varningstecken i Östersjöområdet som uppenbarats bara under den senaste tiden.

Men vad ska då Finland göra?  När man av ena grannlandet med både positiva och negativa påtryckningsmedel uppvaktas flitigt, medan andra grannlandet konsekvent vägrar att ta ställning, då framstår valet i ett minst sagt pressat läge som enkelt. För att förhindra både nutida och framtida obalanser behövs en långsiktig, trygg och stabil lösning. Den finska Natoutredningen som släpptes under våren 2016 tryckte på att ett finskt medlemskap är beroende av ett svenskt.   Så länge det lilla grannlandet i väst fortsätter tveka och tvivla ser utgången i scenariot ett Finska vinterkriget 2.0 inte ut att gå i önskvärd riktning.

Vad gäller Sveriges roll står regeringen handfallen. Både vår och vårt östra syskons nationella säkerhet kommer att fortsätta hotas, så länge vår undfallenhet inte ersätts med ett Natomedlemskap. Och där uppstår dilemmat – för en av de viktigaste invändningarna mot ett medlemskap är att det måste ske i högsta grad av samförstånd med Finland. Ett allvarligt moment 22 med alldeles för stora risker.

USA har redan uttalat att Sverige är ”okränkbart territorium”, vilket får ses som ett gott tecken – men långt ifrån ett bindande uttalande. Dessutom är det begränsat till att handla om enbart Sverige.

Sverige och Finland kan i sammanhanget inte ses som två separata spelare. Vi måste stå enade för våra gemensamma demokratiska värderingar, och det måste också avspeglas i en gemensam säkerhetspolitik.

 JOHANNA KÄRRMAN är juriststudent vid Lunds universitet och aktiv i Centerstudenter.