Risk för kärnvapenprov nära Sverige?

EMIL STRAND 

I söndags var det exakt 55 år sedan världens största kärnladdning testades i Sovjetunionen 1961. Kärnvapenprovet ägde rum i mitten av ön Novaja Zemlja, som ligger ca 1 200 km från Sverige. Som jämförelse är Sverige cirka 1 500 km långt. Det är alltså närmare från norra Sverige till de testområden där världens största kärnladdning testades än vad det är från norra Sverige till södra Sverige. Proven på Novaja Zemlja fortsatte under hela kalla kriget, men upphörde när Sovjetunionen föll och ett avtal mot prov av kärnvapen skrevs under.

I dagsläget ser vi dock ett Ryssland som bryter mot internationella avtal och betonar sin kärnvapenförmåga allt mer. Det finns därför anledning att fundera över scenariot att landet skulle återuppta kärnvapenprov. Mot detta talar att det i dag finns betydligt större förmåga att simulera kärnvapenprov i dag än vad som var möjligt förr. Nödvändigheten av kärnvapenprov utifrån en ren teknisk utgångspunkt har därför minskat. Kärnvapen har dock alltid spelat en stor politisk roll och så även kärnvapenprov. Därför bör risken för återupptagna kärnvapenprov inte ignoreras.

Sovjetunionens kärnvapenprov ägde inte rum enbart på Novaja Zemlja utan många av proven, inklusive det första, skedde i Semipalatinsk. Sedan Sovjetunionens fall ligger inte Semipalatinsk i Ryssland utan i Kazakstan. Möjligheterna för Ryssland att genomföra kärnvapenprov där kan anses svåra. Det område som återstår är ön Novaja Zemlja.

I den säkerhetspolitiska debatten är denna risk ingen omständighet som belyses, utan det breda intrycket är att det fortfarande finns ett förtroende för att Ryssland kommer att följa ingångna avtal mot kärnvapenprov. Efter Rysslands agerande mot såväl Ukraina som Krim bör man inte utesluta att landet även kan återuppta kärnvapenproven. Dessutom har landet brutit mot andra avtal som bland annat omfattar kärnvapenområdet. Det är nu hög tid att vi får en realistisk diskussion om kärnvapenhotet i vårt närområde och vad det innebär för oss även i form av risken för återupptagna kärnvapenprov.

EMIL STRAND är försvarspolitisk debattör