Natomedlemskap skydd mot Trump

LUF, CHRISTOFFER KARLSSON OCH ANDERS REHNBERG

Det är svårt att föreställa sig en framtid med Donald Trump som president i USA. Men tyvärr är det den verklighet vi måste anpassa oss till. Valet av Trump riskerar inte bara att få ekonomiska konsekvenser utan också säkerhetspolitiska.

Osäkerheten kring vilken politik han kommer föra är stor men på en punkt har han varit tydlig, inget land kan förvänta sig militärt stöd från USA och dagarna då USA fungerade som sköld för Östeuropa är över. USA kommer inte att försvara de demokratier som inte själva “betalar för det”, och även om Baltikum satsar tillräckligt på sitt försvar, enligt Natos mål, så ska de inte förvänta sig skydd mot eventuella angrepp. Att Trump dessutom visat en positiv inställning till den förda ryska politiken gör inte situationen mindre osäker.

Vi måste inse att detta kommer få konsekvenser också för Sverige och att vi går in i en period av ökad osäkerhet där vi måste göra oss beredda på det värsta. Många kommer använda Trumps presidentskap som ett argument för att Sverige inte bör gå med i Nato. Vi menar motsatsen, nu är det viktigare än någonsin att Sverige blir medlem. Just för att Trump har signalerat att han inte är särskilt intresserad av att upprätthålla säkerhetsordningen i Europa.

För om Trumps administration ger signalerna av att man inte kommer att garantera säkerheten i Baltikum ökar risken för konflikt i Nordeuropa, och med det kraven på vårt försvar. Samtidigt vägrar regeringen, med utrikesminister Margot Wallström i spetsen, att inse den nu akuta nödvändigheten av ett svenskt Natomedlemskap. Socialdemokraterna vet att vi inte kan försvara oss själva, och har hela tiden litat på att USA ska rädda oss om olyckan är framme. Men om Trump inte ens är intresserad av att försvara de Natomedlemmar som lägger två procent av BNP på sitt försvar, hur intresserad kommer han då vara av att försvara Sverige som endast är halvvägs dit och dessutom står utanför Nato?

Sannolikt kommer Tyskland, Frankrike, Polen och Storbritannien få ta över en stor del av det ansvar som tidigare legat på USAs axlar. Med ett Natomedlemskap är vi garanterade skydd av andra länder, vi får möjlighet till militärt samarbete i en tid som kantas av enorm osäkerhet och tröskeln för de som vill oss illa blir högre. Påståendena om att det kommer vara Trump som dikterar vår utrikespolitik är felaktiga. Alla Natomedlemmar har rätt att föra sin egen politik och ingen kan väl påstå att Kanada, Danmark eller Storbritannien skulle vara mindre självständiga än Sverige? Än viktigare är att alla Natobeslut fattas med konsensus, ingen kommer kunna styra över oss mot vår vilja men däremot ger det enhälliga beslutsfattandet oss chans att blockera farliga förslag från en oberäknelig Trump.

Socialdemokraterna måste sluta med naiviteten, godtroheten och det partitaktiska. Ett svenskt Natomedlemskap är nu mer akut än någonsin tidigare. Om Socialdemokraterna inte agerar kan eftervärldens dom bli hård. Den säkerhetspolitiska kartan i världen håller på att målas om, och Sverige måste agera innan det blir för sent.

CHRISTOFFER KARLSSON är säkerhetspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

ANDERS REHNBERG är utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet