Trendbrott för svenska Natoanhängare

REDAKTIONEN

Nya siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar på ett betydande trendbrott i den allmänna opinionen för ett svenskt medlemskap i Nato. För första gången sedan mätningarna inleddes 1994 är andelen anhängare till försvarsalliansen fler än dess motståndare.

Andelen som anser att ett medlemskap i Nato vore till gagn för Sverige har ökat från 31 procent 2014 till 38 procent 2015. Motsvarande siffra för motståndarna är 31 procent, vilket innebär en nedgång med 6 procent från motsvarande mätperiod 2014. Andelen osäkra har minskat med 1 procent, från 32 procent 2014 till 31 procent 2015.

Siffrorna visar även att debatten blivit polariserad och i mångt och mycket följer den traditionella vänster-högerskalan med störst andel anhängare bland moderater, folkpartister, kristdemokrater, centerpartister och sverigedemokrater. Motståndet återfinns främst bland vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater.

En liknande trend syntes redan 2014 i den årliga mätning om försvarsviljan som utförs av Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) då ett genombrott för medlemskapsanhängarna kunde noteras för första gången. Majoriteten upprepades i förra årets mätning.

Joakim Berndtsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Karl Ydén, universitetslektor vid Chalmers tekniska högskola och King’s College i London, kommenterar siffrorna i ett inlägg på DN Debatt (2016-05-06) här.